เราจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง

เครื่องใช้ไฟฟ้า

Home-appliance_0616

ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
เหล็กเคลือบซุปเปอร์ไดม่า