การระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์
COLORBOND® Specification 0.42mm BMT G550 – 2017

File Size : 100KB

COLORBOND® Specification 0.55mm BMT G300 – 2017

File Size : 100KB

COLORBOND® Matt Specification 0.42mm BMT G550 – 2017

File Size : 101KB

COLORBOND® Matt Specification 0.55mm BMT G300 – 2017

File Size : 101KB

COLORBOND® XPD Specification 0.42mm BMT G550 – 2017

File Size : 102KB

COLORBOND® XPD Specification 0.55mm BMT G300 – 2017

File Size : 102KB

COLORBOND® Ultra Specification 0.42mm BMT G550 – 2017

File Size : 106KB

COLORBOND® Ultra Specification 0.55mm BMT G300 – 2017

File Size : 106KB

Zincalume® Specification 0.42mm BMT G300 – 2017

File Size : 90KB

Zincalume® Specification 0.42mm BMT G550 – 2017

File Size : 90KB

Zincalume® Specification 0.55mm BMT G300 (Standing Seam) – 2017

File Size : 90KB