เหล็กโครงสร้าง

เอ็นดูโรเฟรม คือ ระบบโครงสร้างอาคารที่ต้องผ่านกระบวนการออกแบบ การกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างและกระบวนการผลิตโครงเหล็กกล้าแรงดึงสูง สำหรับอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โคงสร้างอาคารเอ็นดูโรเฟรมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดในกลุ่มโครงสร้างอาคารของบริษัท บลูสโคป สตีล ออสเตรเลีย ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่บริษัทมีอยู่แล้ว โดยประกอบด้วยโครงสร้างงผนังและโครงสร้างหลังคา

เหล็กเคลือบ TrueCore® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานโครงสร้าง โดยเหล็กเคลือบ TrueCore® มีส่วนผสมทางเคมีที่ได้มาตรฐานและมีความแข็งแรงและทนทาน เป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง และมีกำลังต้านทางรงดึงอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ำกว่า 550 MPa