งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557

traditional_ceremonies

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ทางบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานฝ่ายขายและการตลาดจังหวัดกรุงเทพฯ ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เนื่องในเดือนมหาสงกรานต์พ.ศ.2557 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2557ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ ปินตาธรรม ประธานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องบลูคาเฟ่ สำนักงานกรุงเทพฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน