Thailand Iron Man Mini Marathon 2015

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558  บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด, บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 8

โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้หยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็ง โดยในปีนี้เอ็นเอส บลูสโคป ได้มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์

bs-thailand-news-mini-marathon-2015