งานสัมมนา Green Architecture – Thailand learning experience

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป เวียดนามจัดงานสัมมนา Green Architecture – Thailand learning experience โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบอาคารเขียวระหว่างสถาปนิกไทยและเวียดนาม และเพื่อพาสถาปนิกชาวเวียดนามที่สนใจการออกแบบงานอาคารเขียว มาเยี่ยมชมโครงการสถาปัตยกรรมสีเขียวในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์(Enery Complex Bangkok)ซึ่งเป็นต้นแบบอาคารเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับ LEED Platinum แห่งแรกของประเทศไทย และศูนย์การค้าเมกาบางนา (Mega Bangna) โครงการขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีClean Colorbond® Thermatech® จากบริษัทเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ทางบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดงานสัมมนา Architect Forum เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ การออกแบบอาคารเขียวโดยมีสถาปนิกชาวเวียดนามให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 25 คนจาก 15 บริษัทชั้นนำในเวียดนาม และสถาปนิกชาวไทย 15 คน จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA) โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9- 10 ตุลาคม 2557.

news_press_green_architecture_01

news_press_green_architecture_02