The BOND CLUB – Thank you movie show “Transformers: Age of Extinction”

bs_bond_club

The Bond Club- Thank you movie showได้จัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่3 โดยมีกลุ่มลูกค้าสถาปนิกเข้าร่วมงานทั้งหมด 220 ท่าน ณ โรงภาพยนตร์ Bangkok Airways Blue Ribbon ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน ในวันศุกร์ที่ 27กรกฏาคม2557 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ ที่จะสร้างสรรค์การตอบแทนที่สมบูรณ์แบบให้กับกลุ่มลูกค้าสถาปนิก ที่ได้ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของบลูสโคปในการวางโครงการต่างๆในปีที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จากเกมส์และกิจกรรมพิเศษที่ทางบลูสโคปได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับ โดยกิจกรรมต่างๆภายในงานจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมของบลูสโคป และมีการจับรางวัล โดยคุณสมเกียรติ ปินตาธรรม เป็นผู้จับฉลาก และมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี รวมทั้งเป็นการร่วมเปิดตัว The BOND CLUB ขึ้นอย่างเป็นทางการ จากนั้นเชิญร่วมเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง “Transformers: Age of Extinction ”

บลูสโคปมีความตั้งใจที่จะจัดงาน The Bond Clubต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าสถาปนิก และเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจร่วมกัน โดยการจัดงาน The Bond Clubถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้พบปะพูดคุยกันระหว่างลูกค้าสถาปนิก และบลูสโคป ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อให้ได้แนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

และด้วยการตอนรับด้วยความอบอุ่นจากทีมการตลาดของบลูสโคป ทำให้ลูกค้าสถาปนิกเกิดความประทับ และยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางบลูสโคปจะจัดขึ้นในอนาคต