บลูสโคปแจกโชค กับ บลูสโคป แซคส์® จิงโจ้เหล็ก® ยิ่งพลิกยิ่งรวยปี 3

content

ลุ้นรับ Toyota Revo และสร้อยคอทองคำทุก 2 เดือนกับกิจกรรม “ยิ่งพลิกยิ่งรวย ปี 3″ เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์บลูสโคป แซคส์ หรือจิงโจ้เหล็ก แล้วสังเกต Product Code 12 หลักใต้แผ่นให้ดี แค่พิมพ์ต่อท้าย BSZ หรือ JJL แล้วส่ง SMS มาที่4642333 แค่นี้ก็ได้ลุ้นแล้วครับ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 29 มิถุนายน 2559 เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

กติกาการร่วมสนุก

แค่พิมพ์ JJL หรือ BSZ ตามด้วยเลขรหัส 12 หลักใต้แผ่นหลังคาเหล็ก

ส่ง SMS มาที่ 4642333 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) รับสิทธิ์ลุ้นรถโตโยต้า รีโว่และสร้อยคอทองคำทุกสองเดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 29 มิถุนายน 2559

จับรางวัลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ / 29 เมษายน / 30 มิถุนายน 2559

ลูกค้าบลูสโคป แซคส์ รับ 2 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขรหัส

ลูกค้าจิงโจ้เหล็ก รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขรหัส

ผู้ร่วมรายการต้องถ่ายภาพเลขรหัสหลังแผ่นหลังคาเหล็กเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

ของรางวัลรวม

TOYOTA REVO B-Cap 2.4J จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 1,707,000 บาท

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 558,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัล 2,265,000 บาท

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากโปรแกรม “บลูสโคป แซคส์, จิงโจ้เหล็ก ยิ่งพลิก ยิ่งรวย ปี3”

ครั้งที่ 3 จับรางวัลวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รางวัล  รถกระบะ Toyota REVO  จำนวน 1 รางวัล
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-สกุลผู้โชคดี
66847887XXX วิชัย ฤกษ์สมสุนัย
รางวัล  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท  จำนวน 10 รางวัล
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-สกุลผู้โชคดี
1 66911010XXX พันตรี อภิวัฒนาวงศ์
2 66616913XXX ชิดชนก จันทมล
3 66621597XXX บุษยา แสบรัมย์
4 66981672XXX รวิภา โพธิ์เข็ม
5 66874421XXX อนุชา ศรีรัมย์
6 66991607XXX ชวัลวิทย์ ธนะศรี
7 66906043XXX พรรณี เคลือบสูงเนิน
8 66960170XXX สมคิด แก้วเหลี่ยม
9 66974864XXX ธรรณธร พิญโญ
10 66817161XXX พงศ์พิพัฒน์ เตชะ
หมายเหตุ หากผู้โชคดีไม่สามารถยืนยันรหัสใต้ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็ก 12 หลัก
หรือไม่มีภาพถ่ายยืนยันการติดตั้งผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กได้นั้น  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว

ครั้งที่ 1 จับรางวัลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัล รถกระบะ Toyota REVO จำนวน 1 รางวัล
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-สกุลผู้โชคดี
66807434XXX รุ่งโรจน์ เสมอสมัย
รางวัล สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
หมายเลขโทรศัพท์
1 66907461XXX ณัฐวุฒิ ฉุนหอม
2 66872440XXX ธนเดช เรืองจินดาประชา
3 66945231XXX วรรณภา ธนะศรี
4 66903354XXX เฉลิมพงศ์ ปีไธสง
5 66848337XXX สังวาล สร้อยจิต
6 66801836XXX พิษณุ สุภนัต
7 66930594XXX นันทศักดิ์ เปี้ยนวล
8 66952214XXX ฉวีวรรณ น้าวไกรสร
9 66861162XXX ทองคำ จันทร์พรมมา
10 66825006XXX เริงศักดิ์ มารอด
หมายเหตุ หากผู้โชคดีไม่สามารถยืนยันรหัสใต้ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็ก 12 หลัก
หรือไม่มีภาพถ่ายยืนยันการติดตั้งผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กได้นั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว

ครั้งที่ 2 จับรางวัลวันที่ 29 เมษายน 2559

รางวัล รถกระบะ Toyota REVO จำนวน 1 รางวัล
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-สกุลผู้โชคดี
66848919XXX สันติ ฉลาดเฉลียว
างวัล สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-สกุลผู้โชคดี
1 66821042XXX เสกสรร ด้านเนาลา
2 66905970XXX ณรงค์ฤทธิ์ ศรีประสิทธิ์
3 66958714XXX นิภา โปทาหนัก
4 66911010XXX สิบทิศ อภิวัฒนาวงศ์
5 66990480XXX ทรงศักดิ์ สิมรัมย์
6 66865901XXX ไพโรจน์ กองเส็ง
7 66860162XXX ประสิทธ์ ทับไพรเวช
8 66830924XXX บุญฑริก ภักมี
9 66952212XXX นิภา จันทร์หอม
10 66833277XXX มานิตย์ ขันติวงษ์
หมายเหตุ หากผู้โชคดีไม่สามารถยืนยันรหัสใต้ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็ก 12 หลัก
หรือไม่มีภาพถ่ายยืนยันการติดตั้งผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กได้นั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว