BlueScope CSR Family

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้สร้างกลุ่ม CSR เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย เพื่อร่วมกันจักกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้ชื่อ BlueScope CSR Family

โดยได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้า ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนานจากเด็กๆที่มูลนิธิและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

bs_thai_news_csr_banglamung_boys