BlueScope Authorized Dealer Workshop and Conference 2016

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุม และสัมนา BlueScope Authorized Dealer Workshop and Conference 2016 ให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย BlueScope Authorized Dealer ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวแทนจำหน่าย และทีมงานของบลูสโคป โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานการผลิต และศูนย์ฝึกอบรมบลูสโคป (BlueScope Training Center) ที่โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เมื่อวันที่ 24-25มิถุนายน 2558ที่ผ่านมา

bs_thai_news_pr_ad_workshop