Architect Expo 2018

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดบูธแสดงสินค้าในงานสถาปนิก 2018 โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมาจัดแสดงในงาน โดยโชว์ไอเดียการออกแบบบูธที่สอดคล้องกับความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด “BlueScope กับวิถีชีวิตคนไทย” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงสีข้าวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของผลิตภัณฑ์เมทัลชีทบลูสโคปที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์และเหล็กเคลือบซิงคาลุม รูปลอน LYSAGHT® TRIMDEK ® และโครงอาคารสำเร็จรูป RANBUILD® มาออกแบบและก่อสร้าง และยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบูธที่ออกแบบและก่อสร้างเข้ากับคอนเซ็ปของงานในปีนี้อีกด้วย

พร้อมทั้งจัดแสดงภาพถ่ายโครงการหลากหลายประเภทที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บลูสโคปเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและก่อสร้าง และยังมีการจัดแสดงผลงานประกวดแบบ BlueScope Design Award 2018 พร้อมมีพิธีมอบรางวัลให้แก่น้องๆนิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวด