งานสถาปนิกและASA International Forum 2014

asa_forum

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานสถาปนิก57 โดยได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แรนบิวด์, โครงหลังคาและผนังเหล็กสมาร์ททรัสและสมาร์ทวอลล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์รูปลอนหลังคาไลสาจท์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากเหล็กเคลือบคุณภาพสูงซิงคาลุม, คลีน คัลเลอร์บอนด์และทรูคอร์จากเอ็นเอส บลูสโคป ประเทศไทย นอกจากนั้น เอ็นเอส บลูสโคปยังเป็นผู้สนับสนุนหลักรายเดียวสำหรับโครงการสัมมนาวิชาการ ASA International Forum 2014 ซึ่งทางบลูสโคปเห็นความสำคัญของการจัดงานและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จึงได้ทำการสนับสนุนสมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยโครงการนี้จะช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้ด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ซึ่งบลูสโคปเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากสนับสนุนสถาปนิกและผู้ออกแบบชาวไทยให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของงานสถาปัตยกรรมทั่วโลกโดยแต่ละวันของงานสัมมนา จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทออกแบบชั้นนำต่างๆมาเป็นวิทยากร