ประกาศผลการตัดสิน BlueScope Design Award 2015

ประกาศผลการตัดสิน BlueScope Design Award 2015

ประเภทสถาปนิกวิชาชีพ

รางวัล Company Project
รางวัลที่ 1 Architects 49 Limited TMT Knowledge Center
รางวัลที่ 2 Idealist Studio Co., Ltd The ThungHua Sinn Group
รางวัลที่ 3 Infra Technology Service Co., Ltd. SWAN Factory – 5

 

ประเภทระดับนิสิต นักศึกษา

รางวัล University Project Member
รางวัลที่ 1 Mahasarakam University Shelters Sufferers Miss Jitiporn Chutimantanont
Mr. Surasak Jarernporn
รางวัลชมเชย Mahasarakam University The Oasis Miss Jitiporn Chutimantanont
Mr. Surasak Jarernporn
รางวัลชมเชย Chulalongkorn University Co-Exist Miss Napaskorn Charoenchim
Mr.Nontree Paitoonvongvira
รางวัลชมเชย Chulalongkorn University Baan Padeng School Mr.Wasupon Poosanapanya
รางวัลชมเชย Chulalongkorn University Baan Baat Steel Museum Mr.Supavit Junsompitsiri