คลังสินค้า บริษัท ดีเอชแอล

industrial_dhl_warehouse

ชื่อโครงการ คลังสินค้า บริษัท ดีเอชแอล ถนนพระราม 3
ผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบซิงคาลุม, เหล็กเคลือบสีคลีน คัลเลอร์บอนด์
สถาปนิก บริษัท แวนการ์ด อาร์คิเทค จำกัด
ผู้ผลิตหลังคาและผนังรีดลอน บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด