โรงงาน คราวน์ เซรามิค

industrial_crown_seramic_factory

ชื่อโครงการ โรงงาน คราวน์ เซรามิค
ผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบซิงคาลุม
สถาปนิก บริษัท หนึ่งต่อร้อยสถาปนิก จำกัด
ผู้ผลิตหลังคาและผนังรีดลอน บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด