พันธะสัญญาของเรา

เราเอ็นเอส บลูสโคป และลูกค้าต่างภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสรรสร้างแรงบันดาลใจร่วมสร้างความแข็งแกร่ง และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคมและชุมชน

ลูกค้าคือส่วนหนึ่งของเรา
ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับลูกค้าผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบที่เลือกเราเป็นพันธมิตรทางการค้าความเข้มแข็งของเราจึงเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าและความไว้วางใจพร้อมกับการสนองตอบด้วยผลิตภัณฑ์การบริการและแนวความคิดที่ก้าวล้ำ

บุคลากรคือความเข้มแข็งของเรา
ความสำเร็จของเรามาจากพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจเราเลือกที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยความไว้วางใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมทั้งรักษาไว้ซึ่งความสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัวด้วยประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีมและความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพได้สร้างให้เกิดพลังที่จะดำรงไว้ซึ่งคุณค่าและความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มั่นคง

ผู้ถือหุ้นคือรากฐานความมั่นคงของเรา
ความสำเร็จของเราเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะมีผู้ถือหุ้นและผู้สนับสนุนด้านการเงินที่ได้เลือกลงทุนกับเราเราจึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรและสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ชุมชนคือบ้านของเรา
ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับชุมชนที่ได้ให้ความสนับสนุนต่อธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเป็นการตอบแทนเราจึงได้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชุมชน ให้ความเคารพต่อค่านิยมของท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม จุดแข็งของเราคือการเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง